Algemene informatie

Karakteristiek

De vrijstaande toren is, naast de fundering van zwerfkeien, het enig overgebleven deel van de laat-romaanse kruiskerk. Alleen het dwarsschip resteert na ingrijpende verbouwingen in de 18e- en 19e eeuw. Behalve de sloop van koor en schip, werden de muren van de kerk iets verlaagd, duidelijk zichtbaar aan de afgekapte boven nissen. Bij de laatste verbouwing werden ook grote rondboogvensters aangebracht. Binnenin de kerk zijn de gewelven vervangen door een houten zoldering. Het interieur bevat een aantal interessante zaken zoals de uit de kerk van Harkstede afkomstige rouwborden van Henric Piccardt en zijn vrouw Anna Rengers, een grafzerk uit 1613 van Zeino Henrick Rengers, en een herenbank uit 1783. Ook is er een neoklassieke preekstoel uit 1783 en een Van Oeckelen-orgel dat in 1885 in gebruik werd genomen

Gebruik

Tegenwoordig is de kerk in bezit van de Stichting Oude Groninger kerken, maar wordt gehuurd door de gemeente Slochteren. Deze verzorgt de wekelijkse kerkdiensten.