Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Een goot tussen twee opgaande dakvlakken.


Zie kerk:


Zakgoot

Zakgoot

#

#