Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Een rad als symbool van de zon; het beeld dateert reeds uit vóórchristelijke tijd; men kan het aantreffen op sarcofaagdeksels.


Zie kerk:


Zonnerad

Zonnerad